Mondjam vagy mutassam?

Nonverbális és metakommunikáció

(vázlat)

“Két beszéd van. Az egyiket halljuk, a másikat látjuk...”

(Shakespeare nyomán)

“Az előadó kiáll a hallgatóság elé, s még meg sem szólalt, máris közöl. Közöl megjelenésével, a testtartásával, arckifejezésével.” 

(Montágh Imre)

“Hallgatni, mikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, amikor inkább hallgatni kellett volna.” 

(Széchenyi István)

“Ha a metanyelv minden elemét száműznénk a hétköznapi beszélgetésekből, akkor a mondókánk rövid, metsző és lényegre törő lenne és úgy tűnne, mintha gorombák és durvák lennénk és mit sem tudnánk egymásról.”

(Allan Pease: Szó-beszéd)

Nonverbális kommunikáció: szavak nélküli kommunikáció

kronémika - idő

kinezika (mozgás) - térbeli irányultság

                              mimika

                              gesztus (formális, konvenc.,  egyet.)    

                              testtartás (poszturális komm.)

proxemika (tér) - térköz

                          territoriális

taktilika (érintés) - saját

                             partner

vokális (hangi) - paralingvisztika (tónus, hangmin.-mag.)

                        prozódia (hanglejtés, hangsúly, szünet)

tekintet

kulturális szignálok - (öltözék., kiegészítők, testjelzés)                             

Kb. 700.000 egymástól elkülönülő nonverbális jel van. Több mint egy szótárban a szavak száma.A hatás 93%-ban ezen múlik.Kutatások szerint a híranyag/információ 65 %-a ezeknek a jeleknek segítségével érkezik.

A verbális kommunikációval a

- nyelvészet

- nyelvfilozófia

- fejlődéslélektan

- szociolingvisztika stb. foglalkozik.

Metakommunikáció

(nem azonos a nonverbális kommunikációval!!)

A kommunikációval információt adunk át, de azt is, hogy ezzel hogyan kell bánni.

Viszonyszintű kommunikáció = metakommunikáció

(kommunikáció a kommunikációról)

A verbális csatornát minősíti.

Nem akaratlagos és nem tüntethető el. ("Rá van írva")

Nehezen manipulálható.

Mindig jelen van. Nem lehet nem metakommunikálni!

Sugárzás... kisugárzás... hatás...

A metakommunikáció négy dimenziója

 1. a közlő befogadásához való viszony (rokonszenv)

 2. a közlés tartalmához való viszony (igaz-hamis)

 3. a közlési szituációhoz való viszony (hierarchia)

 4. a közlés jellegéhez való viszony (mód, hangulat)

Kontroll: a másik fél viselkedése...

Oldalunk "sütiket" használ

Oldalunkon "sütiket" használunk. Ezek közül néhány elengedhetetlen, néhány pedig csak javítja a felhasználói élményt vagy statisztikai célokat szolgál.

Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a "sütik" használatát.