„Min dolgozik? –kérdezték K. úrtól. – Sok gondom-bajom van – felelte. – A következő tévedésemre készülök.” (Bertolt Brecht)

A témaválasztás aranyszabályai
Jól körülhatárolható témát válasszunk! Rossz: A zeneoktatás helyzete. Jó: A zeneoktatás helyzete egy dunántúli faluban a 90-es években.
Időben is legyenek egyértelműek a téma határai! Körülhatárolható időkeretben dolgozzunk!
Az érdeklődés homlokterében lévő témát válasszunk! Kerüljük a zsúfoltságot! Ne válasszunk lerágott csontot!
Valódi dilemmákat keressünk!
Ha tudjuk, miről akarunk írni, készítsünk vázlatot és ütemezést.
A kiválasztott témához ne ragaszkodjunk mereven!
A témaválasztást teszteljük másokon! Ötleteket is kaphatunk!
Térképezzük fel a nyersanyag lelőhelyeket!

A források feltárása és kezelése
A források fajtái:
személyes tapasztalat: akár hétköznapi tapasztalat is lehet! Ne menjünk el mellette. Élővé és hitelessé teszik a dolgozatot. (pl. Szentgyörgyi Albert a harapás után sárgálló almából indult ki és a C-vit.-hoz jutott.)
interjú, kérdőíves adat, kísérlet: kérdőíves: nyitott (szöveges választ vár) –zárt (aláhúzás) kérdés. Meg kell határozni a felmérésbe bevonandók körét. Miről kérdezünk. Meg kell szerkeszteni a kérdőívet. Tisztázni kell az értékelés módját.
Interjú: szemtől-szembe, szem. besz., telefoninterjú – valós idejű besz., számítógépes - időeltolódásos interú. Kikérni engedélyét a rögzítéshez!
Az interjúkészítés aranyszabályai: hitelesség, bizalom, pozitív megjegyzés, elmondani a kutatás célját, kimenetelét, sorsát, nem szabad félbeszakítani, csak ha nagyon eltér a tárgytól, nem szabad sürgetni, jóindulatú, segítő pozíció (Rogersi térköz és pozíció-irány szabályok), metakommunikáció!, ha szokatlan a válasz, kérdezzünk rá, pontos válaszokat csikarjunk ki, tisztázni az ellentmondásokat, elkérni az esetleges forrásokat – képek, dokumentumok stb.
Interjú rögzítése: jegyzet a helyszínen, leírás magnóról. (Megjegyezni a dolgozatban, ha stilisztikai javításokat eszközlünk!!)
Kísérlet és empirikus kutatás. A tapasztalás, az empirikus felmérés megelőzi az elméletet, az elmélet pedig a kísérletet.
könyvtárban elérhető forrás. Elsődleges: eredeti kutatási beszámoló. felmérés. Másodlagos: ezekre épülő összefogl, tankönyv. Harmadlagos: előbbiekről beszámoló, szemle, bibliográfia.
Nyomtatott, elektronikus.
Könyvek: monográfiák, kézikönyvek, tanulm. kötetek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, bibliogr. biográfiák
Időszaki kiadv.: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, sorozatok, adat és címtárak, jelentések, közlemények.
Egyéb (szürke irod.): konferencia kiadv., kutatási jel., disszert., szakdolg., szabadalmi leírások, szabványok

Keresés a könyvtárban: bátran! Ne csak szűk körben. Előzze meg internetes kutatás! Szakirodalom fellelhető más szakcikek, tanulmányok irodalom jegyzékében!!!

Cédulázás jegyzetelés
kartonokra, cédulákra. Lehatárolás, borítékolás témák szerint. Logikai rend, mely változhat. Cédulákra írjuk fel a pontos lelőhelyet.

Vázlatkészítés. terjedelme álljon arányban az elkészítendő munkával
Ezt később ne tekintsük szentírásnak.

A dolgozat felépítése. Nézzük meg, kik lesznek az olvasók! Világosság!
Tudományos dolg. és publicisztika közti különbségek!
Témafelvetés (miről szól a dolg.)
Feldolgozás módja, hátterei (szociológiai, történelmi, történeti, irodalmi stb. háttér)
Adatok gyűjtése, csoportosítása (ha sok az adat, interjú, akkor mellékletben)
Szakkifejezések tisztázása
Kifejtés. Predikció: előjelzés. Posztulátum: kezdeti feltétel. Bizonyítás, cáfolat. Definíciók, axiómák (nem tudjuk bizonyítani, hanem elfogadjuk) posztulátumok. Verifikálhatóság, falszifikálhatóság. (hit) Paradigma: tudományos közösség kutatásainak közös kerete.
Bizonyítás: korrekt, tisztességes.
Értelmezés, tanulságok levonása, esetleg a válasz korlátainak leírása.
Utószó: előremutatás

Módszer: Világos, érthető. Logikai rend!
Irodalom, hivatkozások

időrend, térbeli elrend., bonyolultság rendje, fontossági sorrend, értéksorrend, dedukció-indukció (Deduktív: absztrakttól a konkrét felé, induktív: egyedi esettől az általánosítás felé)

Stílus, szerkesztés: Ne egy kaptafára! Mondatszerkesztés. Nyelvezet.
Egy jól megszerkesztett szöveg olyan, akár egy matematikai levezetés.

Címadás
A cím funkciói: megnevezi a cikket, kifejezi tartalmát, felkelti az érdeklődést, sugallja a szerző véleményét.
Cím (irodalmi)
Alcím
Alcím2 pontosítás
Kérdőjel, felkiáltójel, idézet, szóvicc, szólásmondás, befejezetlenség, játékosság,

könnyed, szellemes cím.
bekezdések 1 1.1 1.1.1 stb.


Gyakori hibák: szerzők neve (pontosan!) csak amit muszáj, azt írjuk le! töltelékszavak (szerintem), helyesírás, vessző, írásjelek, idézőjel, dőlt betű, ne a gép javítsa a helyesírást!

Formai követelmények:
Fedlap
szerző neve
cím, alcím
intézmény, kar
város
évszám

copyright oldal

köszönetnyilvánítás, előszó, motttó ajánlás
tartalomjegyzék
főszöveg
mellékletek, táblázatok, képek
esetleg rezümé, szinpopszis
szakszavak – glossary

Külső megjelenés
80 gr-os, A/4-es fehér papír, bekötve, borító nyomtatva, átlátható, szép szerk.
12-es betűméret, 1,5-es sortáv, 3 cm-es margó mindenütt Times New Roman betűtípus, nem vastagított

Hivatkozások, szakirod:

VEZETÉKNÉV, keresztnév (magyarnál vessző elmarad) évszám könyv címe kiadó neve kiadás helye

szerkesztett könyv:
könyv címe szerk.: név évszám kiadó neve kiadás helye

könyvben található tanulmány esetén
VEZETÉKNÉV keresztnév évszám tanulm. címe in a könyv címe kaidó neve kiadás helye

folyóirat
VEZETÉKNÉV keresztnév évszám cikk címe folyóirat neve évszám/kiadv. szám kiadás helye

Esetleg a fordító neve, ha kell a szerző neve után)

A lap alján a lábjegyzetben csak.
VEZETÉKNÉV évszám oldalszám

Oldalunk "sütiket" használ

Oldalunkon "sütiket" használunk. Ezek közül néhány elengedhetetlen, néhány pedig csak javítja a felhasználói élményt vagy statisztikai célokat szolgál.

Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a "sütik" használatát.