Fehér Anikó
népzenekutató honlapja

Tér és idő a magyar nép szakrális tudatában

Buddha ránézett, hosszan szánakozva,
és felemelte lassan a kezét
és megszólalt (…)
azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad
harc és önzés fűti, lebírsz engemet?
Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből?
(Szabó Lőrinc: Szun Vu Kung lázadása)

Bővebben ...

Ferde etikaelmélet a kereskedelmi televíziózásban

„Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet?” Ézs 55,2

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magukat általszegezték sok fájdalommal.” 1 Tim. 6,10

„Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok…” 2Tim 3,2

A kereskedelmi televíziózás egyidős a magyarországi rendszerváltással. A kommunizmus mindenben (így a mediában) is tapasztalható egyeduralmának, egységesítő, egy-elvű rendszerének eltűntével felütötte a fejét egy olyan fajta „szabadság”, hol jól, hol rosszul értelmezett lehetőség, mely mindent elsöprő módon uralni kezdte – s uralja azóta is legnépszerűbb vizuális mediánkat, a televíziót. Így van ez a nyomtatott sajtóban, s a rádiózásban is, de legyen az egy másik dolgozat témája.

Bővebben ...