Robert Schumann dalciklusai

 

Schumann művészetét lehetetlen tanulmányozni személyes életrajzának megismerése nélkül. Dalciklusai pontosan illesztkednek szerelmi életéhez.

 

Robert Schumann 1810-1856

Kortársak:

Haydn 1732-1809

Mozart 1756-1791

Beethoven 1770-1827

Schubert: 1797-1828

Berlioz 1803-1869

Mendelssohn 1809-1847

Chopin 1810-1849

Liszt 1811-1886

Wagner 1813-1883 (romant. összefoglaló)

Brahms 1833-1897

Történelem: A 19. század első fele Európában a polgári rend megszilárdulásának időszaka. Megkezdődik a társadalmi, gazdasági, politikai ellentmondások kiéleződése is. 1830 és 48 franciaországi forradalmi hevület nagy hatással van a kontinensre.

1830. júliusi forr.: Napóleon bukása (1815) után a Bourbonok kerültek trónra ismét, de X. Károly intézkedései elégedetlenséget szülnek. (Szigorú egyházi törvények, sajtóellenőrzés, stb.) 1830-ban a liberálisok kerültek többségbe, így a király feloszlatta az országgyűlést.: Párizs népe barrikádokat emelt. (júl. 27-29.) A király Angliába menekült, utódját a képviselők nem fogadták el. A lib. vezetők királlyá választják Orleansi Lajos Fülöpöt. (Új alkotmány, cenzúra eltörlése, stb.) Eleinte fellendülés, majd hanyatlás, gazdasági válság – 1848-ban ő is távozik.

Tehát Németországban a kor forradalommal terhes, kultúrája sokarcú. Ez az esemény határozza meg Schumann világlátását.

Zenekritika: 1834: Párizs: Gazette musicale de Paris (Liszt irányítja)

Lipcse: Neue Zeitschrift für Music (Schumann)

Szabolcsi Bence: Konzervatív romantika. A német zeneszerzők nem érzik szükségét a klassz. formák elvetésének. (Spohr, Mendelssohn, Schumann) Reformerek: Berlioz, Chopin, Liszt.

Mendelssohn: magasrendű műveltséget terjeszt, Bachot és Beethovent propagálja, Schumannt ösztökéli. Számára a romantika erdeje sem volt fenyegető és hátborzongató sűrűség elátkozott berkekkel, mint Schubert számára, nem volt halálos mélység és misztikum. Schumann halálával döntő fordulat: a delelő romantika elvesztette ifjúkorának naivitását. De örökké vágyódik utána. Felnőtt lett, agresszív és elszánt.

E. T. A. Hoffmann (1772-1822) porosz bíró, harcol a napóleoni háborúban.  Karikatúrista, zeneszerző, író. Kreisler karmesterről ír. (Kitalált alak) Schumannal együtt előfutára a modern zenekritikának.

Jean Paul (zsan paul) irodalmi minta. Rousseau hatására veszi fel ezt a nevet. hat rá a fancia. felvilágosodás 1763-1825 No. legolvasottabb írója. Elszigetelt jel. maradt, zárvány a kor irodalmában. Szatirikus, néha idegesítő.

Csáth Géza írja róla: „Itthagyott egynémely hangjegyeket és belenyúlt az életünkbe, a sorsunkba. Sajátságos ember volt, szédületesen öntudatos. Dalformái mind eredetiek, senkiével össze nem téveszthetők. Tudott merni. Van néhány akkordja, amelyben évtizedekkel megelőzte korának harmonizálási észjárását.

Boldogság, szerencse, igaz barátok és méltó asszony jutott neki. Nem volt teljesen egyedül soha. Innen ered kedélyének rendkívüli egyensúlyozottsága, egyenletes tónusa. Őrület: ezt is tiszta, zengő harmóniával oldotta meg: az öngyilkossággal. (a többi már nem élet volt.)”

Schumann: (Szabolcsi) diák marad egész életében. Virtuóznak készült, de kezét egy szertelen kísérlet tönkretette. Írónak készült, de az írás egyre terhesebb lett számára.

„Engem a kor minden gondolata megihlet – csak épp hogy nekem zenében kell mindezt elmondanom.”

Kritikái: Chopint, Berliozt, Lisztet ő mutatja be.

Hat rá Hoffmann, Heine, Jean Paul, párizsi újságok, „Az egész világ hat rám és én zenében fejezem ki.” Öntudatosan harcol a művészet elismertetéséért. „Harc a régmúlt megbecsüléséért, a közelmúlt művészietlensége ellen a költői jövőért.”

Életművének alapja a zongoramuzsika.

Átveszi a schuberti örökséget – a zongora mellett a dal a legkedvesebb.

Schumann mindig fiatal, mindig szerelmes, mindig harcoló diák. Művészi és emberi magatartása példa.

Betűrejtvények: BACH, ASCH: ifjúkori szerelmének szülőhelye, ABEGG: grófné neve.

Zongora szerepe: egyben zenekar is. Megkezdi és kimondja a gondolatot, kimondja, amit a hang képtelen. Továbbsző, ellenőriz. Zongoradarabok énekhang közreműködésével. Frauenliebe (Szabolcsi)

Művei:

op. 16 Kreisleriana. 1838-49-ben átdolgozta. (később lehet, hogy Clara és Brahms átdolgozta…kritikai kiadás) 8 darab. „A címek csak akkor jutnak eszembe, mikor kész vagyok.” Hoffmann bohókás karmestere az ihlető.  Az egész művet át kell fognia az előadónak.

op. 21 Nyolc novellett. 1838. Bécsbe készül, tanári karrierre. Reméli, Wieck így talán megenyhül. Nagyobb, összefüggő, kalandos történetek- írja. Clarához írja. Lazább fűzés, mint a Kreisleriana

1838-ban: Novelett, Kreisleriana és Gyermekjelenetek….

Az éden (paradicsom) és a préri. Kantáta – oratórium. Thomas Moore írása. Préri: bukott angyal. megtérő bűnös, akinek megnyílik az ég. Keleti rege. Bachi szerkesztés.

op. 26 Bécsi farsang. 1838. (Bécs – kudarc. De: felfedezi Schubert C-dúr szimfóniájának partitúráját.) 5 tételes.

Clara (Wieck) Schumann (1819-1896)

1832-40 zongoravirtuóz

1840-56 önfeláldozó feleség

1856-92 romantikus és klasszikus művek előadó apostola

1878-92 tanár Frankfurt, Hoch-féle konzervatóriumban

Mozart és Mendelssohn interpretátor.

Schumann összkiadást ő revideálja, kiadja Schumann ifjúkori leveleit. (1885) és Brahmsszal folytatott levelezését)

Komp.: dalok, zongoratriók, preludiumok, fúgák.

Élete:

1810. Zwickau – 1856. Endenich

Apja könyvkiadó. Öt testvér, legfiatalabb Robert.

Érdekli a filológia, címertan, irodalom, zene, tanul latinul, görögül, franciául, angolul. Fordít is. 7 éves: zene. 9 éves: zongora, összhangzattan, számozott basszusjáték

iskolai zenekart szervez, vezényli műveit (105. zsoltár)

Nagy élmény: Schubert

1826. 16 évesen elveszíti apját, pályaválasztási gondok.

Jogi kar: demokratikus, haladó világnézet. Ideálja: teljes, új német ember, aki Európa polgára is. Friedrich Wiecknél folytatja zongora tanulmányait.  CLARA!!

1828. Találkozik Heinével Münchenben.

1829: Heidelbergben tanul. Zongoradarabok. opusszámmal.

Hallja Paganinit és zongoravirtuóz akar lenni. Otthagyja az egyetemet. Különleges gyakorlatoktól, keze tönkremegy. Ujja megbénul.

zeneelmélet órák, tanulmányozza a Wohltemperiertes Klaviert.

1831: zeneírói munkásság: Chopinról ír.

1833-34: Új zenei újság: Neue Zeitschrift für Music 1844-ig élén áll.

1834: kapcsolatba kerül Mendelssohnnal, Chopinnel. Társaságban megismerkedik Henriette Voight fiatalasszonnyal. Reménytelen szer. Vége lesz hamar.

1835. rövid szerelmi kapcsolat Ernestine von Frickennel, hogy bizonyítsa férfiasságát a csalódás után. Eljegyzi titokban. Ernestine felbontja a jegyességet, mert rájön, mi a szerepe a férfi életében. Henriette levelekkel tartja ébren érdeklődését.

1836. meghal anyja

1838 Bécs, tanári katedrát akar, de nem jön össze.

1839-ig csak zongoraművek.

1839- próbál anyagi biztonságot teremteni. Elfeledett Schubert művet talál: C-dúr szimfónia. Mendelssohn azévben bemutatja.

1840. Wieck nem engedi lányát Schumannhoz, azok pert is indítanak ellene. Megnyerik, eljegyzi Clara Wiecket. Házasság, az esküvőn a papa nem vesz részt. Meghal Henriette.

máj. 22: befejezi a Liederkreis op. 39-et

júl. 7:  (vagy szept.) megtudják, hogy nincs akadálya a házasságnak

lakáskeresés

11. 12: Frauenliebe

16. találnak házat

szept. 12 (zenei lex.) aug. 1. hivatalos házasság.

Dalok, dalkincsének felét most írja. 259 – 128-at. 138-at??

1841. szimfónikus művek

1842. kamarazene. Megismerkedik Wagnerrel. Clarával brémai, hamburgi hangversenykörút.

1843 Az éden és a préri oratórium nagy siker! Mendelssohn kérésére elvállalja a lipcsei konzervatórium egyik tanári állását. Kibékül apósával.

1844 oroszországi hangversenykörút. Abbahagyja a zenekritikai újság főszerkesztését. Drezda. (2 gyereke van) Kezdődnek fejfájásai. orv. javaslatra költözik. Itt: kórusvezetés!!

1845 ellenponttan., fúgák

1846 kórusművek. Bécs, Berlin hangversenykörút.

1847 Zwickau Schumann ünnepségek!! tiszteletére. (ez az 1.) idén 160 éves!!!

1848 egyetlen opera: Genovéva.

1848-49 forr. néhány mű, forr hevület, de búskomorság jelei.

1849 termékeny év 27 mű.  Nem hívják karmesternek, csak másod karmesternek. Ez sértő számára.

1850 Genovéva bemutatója: kudarc, csalódás, drámai terveknek vége! Búskomorság.

Düsseldorf, városi karmester.

1851-2 szimfóniák, nyitányok, egyházi művek.  Goethe Faustjához akar kísérőzenét írni. A rózsa zarándoklása c. balladák, új műfaji kísérletek.

1851 Svájc

1852 Schewening – gyógyulás. Lipcse Schumann hetek: siker

1853 Alsó Rajnai Zenei Ünnepségek.  Holland hangversenykörút. Intrikák. Megismerkedik Brahmssal. Benne látja szellemi örökösét.

1854 teljes szellemi visszavonultság. Iratait rendezi. február 24-én a Rajnába ugrik. Kimentik, saját kérésére Endenichbe megy gyógyulni.

1856. júl. 29 meghal. Temetésén csak felesége, Brahms, Hiller, Joachim vesz részt. 7 árva marad utána.

Elvei:

Világnézetét az 1830-as júliusi forr. formálta. Cél: új német zene megteremtése.

Beethoven, Schubert, Weber szellemét követve a romantikus művészi szabadságáát humanista elvek szolgálatába állítja.

Műészet. és élet elválaszthatatlan egysége!!!!!!

Európai jellegű új német zene!!

Chopin felfedezésével kezdi és Brahms felfedezésével zárja életét.

Ő érti meg Berlioz forradalmát, Ő állítja méltó helyre Beethovent, megismerteti a világgal Schubertet.

„Küldjetek fényt az emberi szívek mélyébe!”

Zongoramuzsikája nem illeszkedik a hagyományos keretek közé. Albumszerű kötetek. Improvizatív jelleg. A témák inkább mottók, mint dallamok. Ellenzi a liszti, berliozi programzene irányt.

Dalok http://www.fidelio.hu/hvkcikk.asp?id=405&k=4

A dalciklus keletkezése:

1816: Beethoven: A távoli kedveshez…

1823: Schubert: A szép molnárleány

1827 Téli utazás

A beteljesült álmok letéteményesei a dalok. Irodalmi tájékozottság, finom ízlés!! Népdal!! Döntő hatás: Schubert.

Kezdetektől ciklusokba állnak össze. Megnövekedett szerepe van zongorának. Előkészíti a vers hangulatát, kommentátor, egyenrangú társ, az elmondhatatlant akarja megsejtetni.

Versek: Eichendorf, Chamisso, Heine, Goethe, Schiller, Burns, Shelley. Lenau, Uhland.

Nem másolja a szöveget, hanem illusztrál. A hangulatot ábrázolja. Gyakran nem az ének, a zongora a pszichológiai ábrázolás alapja.

A zongora szerepe óriási. Zenekarral ér fel. (bevezetés, lezárás!!!!)

Igazi ciklusok. Belső drámai szükség az egymásutániság.

A német romantika irodalma

Roman = regény, romanze = románc

A romantikus iskola is (mint a német idealista filozófia és a weimari klasszicizmus) a szellem szférájában, az irodalom és a művészetek radikális megújításával és a régi, klasszikus eszmények átfogalmazásával próbált megoldást keresni az egyén és a társ. válságára. A képzelet felszabadítása. A romantika én is önmagából teremti meg világát, és ennek a hitvallásnak az a termékeny meggyőződés az alapja, hogy az ember belső gazdagsága és alkotóereje kimeríthetetlen.

A XVIII. század, felviágosodás: Sturm und drang

Sturm und Drang – németül »vihar és vágy«: a német irodalmi fölvilágosodás jelentős szakaszának, egy elsősorban az 1770-es években föllépő szellemi mozgalomnak az elnevezése. A név F. M. Klinger egy 1776-os drá­májának hasonló címéből ered, de mivel a mozgalomban résztvevő fiatal köl­tők és írók jellemzője volt, hogy a zsenialitást tartották a legtöbbre, a korszakot »zseni-korszaknak« (Geniezeit, Genieperiode) is nevezik. Vezéralakjai, a filozófus J. G. Herder és a költő J. W. Goethe körül főleg straszburgi és frankfurti fiatal költők és írók csoportosultak; az irányzat egyik meghatározó szereplője Friedrich Schiller. Képviselői szembefordultak a francia klasszicizmus és fölvilágosodás irodalmának racionalista kánonjával, de általában a merev racionalizmussal és a fölvilágosodás laposnak tartott emberképével is – ugyanakkor csatlakoztak a fölvilágosodás szentimentalista és preromantikus mellékáramlatához, amennyiben élesen bírálták a »természetellenes« társadalmi rendet és annak rendi korlátait, merev konvencióit és életidegen morálját. Nyilvánvalóan hatott rájuk Rousseau kultúrkritikája és E. Young zsenielmélete, de a pietista vallásos hagyomány is. A mozgalom eszmei vezérmotívumai az önmegismerés, az egyénnek mint testi-lelki egésznek a szabadsága, az érzelmek és az érzékek, az ösztönök és a sponaneitás fölszabadítása voltak. A természet megismerése és a természetközeliség minden élőnek és minden alkotásnak a forrása; az individuum természetadta képességeinek legmagasabb fölfokozása pedig a zsenialitás. Az alkotó művész mint eredeti géniusz (Originalgenie) egyszeri és összehasonlíthatatlan jelenség; az egyes népek, nyelvek és kultúrák belső lényegét pedig a hasonló jellegű ősi és népi költészetben megnyilvánuló néplélek hordozza. A mozgalom nagy hatást gyakorolt a későbbi német klasszicizmusra és méginkább romantikára, nemcsak az irodalomban, de a filozófiában is.

Jénai romant: Schlegel, Novalis, Tieck, Werner, Kleist,

Heidelbergi és a népi-nemzeti romant.: Brentano, Arnim, Grimm, Körner, Schenkendorf

Groteszk démonok romantikusai: Hoffmann, Chamisso,

Biedermeier idill romantikusai: Eichendorf, Uhland, Kerner, Rückert (1815 Szent Szöveg, és a nyomában induló restauráció véget vetett a romantika kiáradásnak. A rajongást mélabú követte. A rekciós politika színterétől megcsömörlött lélek a természet idilljébe vágyott. 20-30-as évek: ez a biedermeier. Eleinte az alkonyuló romantikát színezte, később a realizmus ízléshez csatlakozott)

Átmenet a romantika és a realizmus között: Heine

Összefoglalás:

Művészi tragédiája: Nem tervezett első 10-12 éve zseniálisra sikerült. Tervezett későbbi útja (dráma) sikertelen.

Tiszta formálás, biztonság, eredetiség. Jól át kell tanulmányozni, a felületes ismeretség kevés.

Meghallotta 1845-50 szavát, de ennek a drámai zenének a megteremtése nem az ő feladata volt. Nem tudta teljesen megtalálni önmagát. Mégis: a 19. szd-i német romantika zene központi alakja. Schubert és Brahms között….

zongorás záradék:

op. 42./8

op. 48/16 dalokban található.

Dalciklusok:

op. 24 Liederkreis 1840 febr.

9 dal Heine verseire

A Dichterliebe erőpróbája.

Friss az ismeretség Heinével és hódolata jeléül küld neki egy pld-t a műből májusban.

Heine: Ifjúkori szenvedések 1817-21. 22-ben jelenik meg a vers.

Sch-nál összefüggő történetként jelenik meg a ciklus.

1. Morgens steh’ ich auf D  Már ha kél a nap, én kérdem. Népdalszerű. 4-soros. Elő és utójáték a zongorában kommentálja a dalt.

2. Es teribt mich hin  h  Erre űz és arra űz. eltolt hangsúlyok.

3. Ich wandelte unter den Baümen H  A fák alatt vándoroltam. Madarakkal társalog.

4. Lieb’ Liebchen  e  Kis kedvesem tedd kezed szívemre. Szívdobbanás, koporsó kalapálás egyszerre.

5. Schöne Wiege meine Leiden  E  Fájdalmamnak ringatója.

6. Warte, warte, wilder Schiffsman E

7. Berg und Burgen schau’n herunter A  Hegyek, várak néznek alá. Természeti kép. Hajóban evez a Rajnán.

8. Anfangs wollt’ ich fast verzangen  d  Előbb szinte romba dőltem/sírtam: minden odavan,/aztán mégis elviseltem -/csak ne kérdezd, hogy: hogyan?! Korál dallam, a kíséretben is. Félzárlattal fejezi be. A fájdalom emlékké nemesül.

9. Mit Myrthen und Rosen  D Ó mirtusz, ó rózsa. egykor e könyv kezedbe jut/édes kedvesem távoli országban. A szerelem lehelete – zongora utójáték.

Hangnemi szerkesztése D-D, E a központ.

Beteljesületlen szerelem története. Apró képek, pillanatnyi hangulatok. Kifejezőeszköze puritán.

op. 25 Myrten 1840, tavasz

26 dal

Sok hangnem váltás, nem egységes ciklus

Goethe, Rückert, Th. Moore, Heine, Burns, Mosen verseire

1.  Widmung (Rückert)  As  3részes forma As E

2.  Freisim (Goethe)  Es abcd/eeab/coda 4soros szerk.

3.  Der nussbaum (Mosen)  G abababacad coda kis motívumok

4.  Jemand (Burns)  E  2részes ABC/DEF 6/8-ban

5.  Lieder I. aus dem schenkenbuch im Divan (Goethe)  E da capos forma ABA

6.  Lieder II. ua.  A  2 részes  C - A

7.  Die Lotosblume (Heine) A lótuszvirág F  Schubertes Szaffikus az eleje

8.  Talismane (Goethe) C  ABACA Amen rondoszerű

9.  Lied der Sulejka (Goethe)  A  steófikus 3 vsz.

10.  Die Hochlander-Witwe (Burns)  e  ABCDEFA

11.  Lied der Braut (Rückert)  G  strófikus 2 vsz.

12.  ua. 2.  G  AB cd e  ? szaffikus jellegű

13.  Hochlanders Abschied (Burns)  h  ll:A:llBA forma hmoll Hdúr hmoll

14.  Hochlandisches Wiegenlied (Burns) D  ABA3BvBv

15.  Aus den Hebreischen Gesengen (Byron) E (e pikardiai terc)

16.  Retsel (Byron) H  ABCD  eEeepikard.

17.  Zwei Venetianische Lieder (Th. Moore)  G strófikus 2 vsz.

18.  ua. 2. G  ll: ll-es forma szaffikus a C-t a zg. játssza.

19.  Hauptmanns Weib (Burns)  e

20.  Weit, weit (Burns) a strófikus ll: :ll

21.  Was will die einsame Trena (Heine) Mit akar ez a magányos  A A AB CBCD

22.  Niemand (Burns)  F

23.  Im Westen  (Burns)  F

24.  Du bist wie eine Blume (Heine)  As

25.  Aus den östlichen Rosen (Rückert)  Es  szaffikus AAbbc + coda

26.  Zum Schluss (Rückert)  As

A ciklus eleje vége As Es keret.

op. 37  Gedichte aus Liebesfrühling 1840

12 dal Rückert verseire

op. 39  Liederkreis, In der Fremde, Idegenben 1840, május 22.

12 dal

Clarának írja másusban: „Szeretném halálra énekelni magam) „Legromantikusabb művem és benne sokminden rólad szól.”  Végtelen vágyódás.

Eichendorff verseire. 1788-1857. igazi romantika - biedermeier. 5. o. (1830 után a romantika leáldozóban. Alkonyuló romantika: biedermeier.)  Arisztokrata család. teológia, jog, filozófia. politikai pálya, titkos kormány tanácsosként vonul nyugdíjba. Rendszeresen és nagy körültekintéssel ír verseket. Személyes hangulatok, kedélyhullámzások kifejezése. Néha a giccs határán van, fokozhatatlan. Fő műve: Egy mihaszna életéből. Ez a ciklusa nem olyan szoros történet, mégis összetartozik. Liederkreis: Dalciklus. Schumann nem rajong annyira érte, de verseit jónak találja a romantikus mondanivaló kifejtéséhez.

Komp. egység: népdalszerű egyszerűség, hngvétel

tonális szerk.: fisz (pikard!) A E e E H   a a E e A Fisz tükörszimmetria.

Eredetileg egy más dal állt a ciklus elején (A boldog vándor), de kicserélte. Üzletpolitika: ez már ismert Eichendorff költemény volt!

1847-ben Clara találkozott Eichendorffal. Azt mondta E, hogy Schumann életet lehelt dalaiba. Erre Clara: az ő költeményei leheltek életet a kompozícióba. Egy lapot ajándékozott neki:

Minden szív A szépség távoli országáról gondolkodik: örömön és bánaton keresztül.

Gyönyörű hangokból szőtt tündéri híd vezet oda – ó a szépséges varázslat… Emlékül őszinte híve: Eichendorff

1. romantikus elmúlás. )

2. Intermezzo: a végén a zongora fejezi be és mondja el a mondanivalót. Lebegő szinkópák.

3. Erdei beszélgetés. Természet poézis. Loreley tündér, vadászkürt akkordok.

4. bensőséges lelki csend.  ABCA coda

5. Holdas éj. Éjszakai természet vízió. Utójáték. (Elküldi leendő anyósának.) És publikálja újságja zenei mellékletében!!! 2. sor: e-h-e Ehe= házasság!! az E hangnem csak a 10. ütemben válik világossá.

6. Schöne fremde. Idegen világ szépsége. Előremutat a befejező dalra. (ciklus)

7. Régi vár. Síró szép menyasszony. Régies akkordok. A Rajnán vonuló esküvői menetre árnyékot borít a Barbarossa lovag. Régi legenda. Eleje előjegyzés nélküli régi zene…

8. Idegenben. Rég halott kedvese várja a költőt… 2 versszak, strófikus

9. Fájdalom. Kantábilis dallam, pedig nem boldogság, fájdalom húzódik meg mélyén. szaffikus +AA

10. Csalóka fény. Fénytörések. Már a legjobb barátunkban sem bízhatunk. EHE= basszusban. Házasság!!

11. Az erdőben. vidám vadász társaság.

12. Tavaszi éj. Viharos ujjongás. ismétlődő akkordok. Strófikus.

op. 42  Frauenliebe und leben 1840. júl. 11.12. 2 nap alatt!!

8 dal Chamisso verseire

Chamisso: 1781-1838. francia arisztokrata család, porosz katonatiszt lesz. Harcol Napóleon ellen. Világkörüli út, útleírások. Természettudós. Világhír: Peter Schlemihl csodálatos története – 1814. (A romantika nyugtalanság és hiányérzet zseniális kifejezése. P. Schlemil eladja árnyékát. Vissza akarja kérni, de kiderül, az ördöggel kötött üzletet. Az a lelkét kéri. Hétmérföldes csizmájában bejárja a világot – mint Chamisso. Akinek nincs árnyéka, nincs énje, az bolyong.

1840 a beteljesült boldogság éve. Bár még 1839-ben is ezt írja: „Az énekes kompozíciókat sosem tartottam nagyra, és mindig a hangszeres muzsika alá helyeztem.” Mégis: dalokat ír. 138-at. Ez a dalok éve. „Alig tudom elmondani, mily nagy gyönyörűség a hangszerrel összekapcsoltan emberi hangra komponálni.” Dala a zongoramuzsika édestestvére. A zongora az énekszólammal egyenrangú, sok önálló feladatot végző partner. A hangszeres utójáték pedig kimondja, amit a szó nem mondhat ki. Példaképe a német népdal és Schubert dalköltészete. A legnagyobb költőket választja: „Miért nyúljunk középszerű versekhez, ha ezt mindig a zene sínyli meg? Egy igazi költő homlokára zenéből koszorút fonni – nincs ennél szebb dolog, de mindennapi arcra pazarolni, miért a fáradság?”

Megrendítően szép szerelmi tört.

Egy fiatal asszony mondja el érzelmeit, talán Clara.

1. Seit ich ihn gesehen  Ébredező, tétova szer. Strófikus  AA    B

2. Er, der Herrlichste  dicsőíti a szeretett és elérhetetlen férfit. a 3. 5. és 6. strófa eltérő  dallamrajza nem zavaró, mert egy. keretbe foglalja a kíséret. AABCCvAv       Esz

3. Ich kann’s nicht fassen  sötét tépelődés. apró sóhajok, de a codában nagyívű, nosztalgikus zongoradallam: reménykedés. ABCA coda    c pik

4. Du Ring an meinem Finger  az eljegyzett menyasszony, jegygyűrű  AAbbC szerk. szaffikus 2 vsz.   Esz

5. Helft mir, ihr Schwestern  örömteli izgatott, esküvői készülődés. a 2. és 4. vsz. közjáték és egymás variációja. A végén az énekszólam hangjaiból nászinduló csendül ki. AABC   B

6. Süsser Feund, du blickest  dal: Süsser Freund, du blickest: Beethoven: A távoli kedveshez motívum (Schumann a C-dúr fantáziában is használja ezt a motívumot.) ssd’ ss f ms  beteljesedett szerelem. Deklamáló dallam. A 3. vsz. annyira elüt a többitől, hogy közjáték érzetet kelt. AABA strófikus.     G

7. An meinem Herzen  csúcspont: a gyermek iránt érzett szeretet strófikus. 4 vsz.        D

8. Nun hast du mir den ersten Schmerz  gyászdal. aabcde kis motívumok ABC

Chamisso írt ide mégegy dalt: az asszony saját, felnőtt lányát készíti fel, bölcs tanácsokat ad neki. Schumann elhagyja ezt. Visszatér az 1. dal lágy, álmodozó karaktere. Az élet értelme a szerelem.

Mitől ciklus?

Hngnemi felépítés: B Esz c pik.  Esz B G D d

Karakterek kiegyensúlyozzák egymást. Pl. anyai szeretet D után zuhanás: d moll

Történeti logika

különböző hangulatok változatossága

„Nagy figyelemmel légy minden népdalra. A nd. valóságos kincsesbányája a legszebb dallamoknak.”

Áttetsző, egyszerű architektónia, ált. 4-soros dalok. AABC – a B sor két féldallamra: bb oszlik: AAbbC (magyar nz: Csillagom révészem, Vörös bor nem drága.) 4. dal  szaffikus szerk.

Strófikus felépítés, de pontos ismétlés nélkül. ismétlőjelet sem ír, mint Schubert. Prozódia miatt! Igazi strófikus csak 1. és 7. dal.

op. 48  Dichterliebe 1840, május

16 dal Heine verseire.

1797-1856. Kettőség. Zsidó a németek között, német a franciák között. Jogot tanul. Jelentős a népdal hatása. Értékelése szélsőséges: marxizmus csak a népi, forradalmi költőt látta benne. Ma: zseniális stiliszta, tárcaíró, kapcsolat a romantika és a századvég esztétizmusa között. Előremutat Rilkéig. Schumann eleinte mogorvának találta. Később megszerette.

op. 24 Liederkreis is Heine verseire. 1822-23-as Dalok könyve c. ciklusból – válogatás.

Mit tesz hozzá a dalciklushoz Schumann?  Mitől ciklus???

1. belső kohéziót firtatja.  Strófikus

2. műfaj, karakter: epikus lírai drámai?

Mint a Frauenliebeben: szerelem csírázása, kibontakozása és megfagyása. A dalok közt erős a kohézió. Áttetsző fátyol mögött játszódik a tört., hogy magunkének érezzük. Mindannyiunk élménye.

Újdonság: zongora szólam megnövekedett szerepe. Az ének elmondja, ami szavakkal elmondható, a zongora azt, ami nem. Az énekszólam gyakran nem alaphangon zár, a zongora fejezi be. Pl.: 1. dal.

4 dal irónikus, 12 érzelmes. Az irodalomban ez a túlzó romantika ekkor már nevetséges, a zenében még nem!!!

1. Im wunderschönen Monat Mai  nem alaphangon zár

2.Aus meinen tranen AABA dal 2. fokon zár

3. Die Rose die Lilie die Taube  AABC

4.Wenn ich in deine Augen sech

5. Ich will meine Seele tauchen 32-es kíséret ==szaffikus

6. Im Rhein, im heiligen Strome a zg. fejezi be. a dómot festi le. Szerkezet nélküli

7. Ich grolle nicht  Nem neheztelek: szánalmasnak nevezi kedvesét. Keserű tónus. De ironikus

8.Und wüssten’s die Blumen  ABBAv

9. Das ist ein Flöten  iron. dac. ABAB + zongora coda

10. Hör ich das Liedchen klingen

11. Ein Jüngling liebt

12. Am leuchtendem Sommermorgen hangnemi váltások

13. Ich hab ein Traum  szóló, zongora nélkül egy soron át: súlyos mondanivaló (álmomban sírtam)

14. Allnachtlich im Traume  álomba menekülés AAA

15. Aus alten Marchen  otthon és gondtalan élet utáni vágy. Himnusz hang – német népének.

16. Die alten, bösen Lieder  irónia. esztétikai állásfoglalás. Egyetlen lehetséges megoldás a halál. De nem a bánatos szerelmes öli meg magát, hanem a régi dalokat, a bennük foglalt bánatot ereszti a tenger mélyére. A fanyar tart. ellenére a zongora szólam nosztalgikusan visszatekint.

op. 79  Liederalbum für die Jugend 1849

29 dal

op. 98/a  Lieder und Gesange aus „Wilhelm Meister”  1849

9 dal

op. 117  Husarenlieder 1851

4 dal Lenau verseire

1. Der Husar trara  Lenau   strófikus, 3 vsz. B

2. Der leidige Frieden Lenau  rendkívül szűk hangterjedelem, strófikus 3 versszak  g

3. Den grünen Zeigern Lenau  stróf. 2 vsz. Es

4. Da liegt der Feinde  Lenau  Es

op. 135  Gedichte der Königin Maria Stuart 1852

5 dal

1. Abschied von Frankreich  e

2. Nach der Geburt ihres Sohnes e 4 sor+coda

3. An die Königin Elisabeth  a  AABC

4. Abschied von der Welt  e  ababcb  rondó

5. Gebet  e

 

1542. december 8-án született Stuart Mária, aki egyhetesen lett a skótok királynője. Az angolok, akiknek már régóta fájt a foguk Skóciára, VIII. Henrik fiát, VI. Edwardot akarták Stuart Máriával összeházasítani. Skóciának azonban egy cseppet sem volt kedvére az angol terv, ezért franciabarát politikába kezdtek, melyet egy friggyel meg is erősítettek: Ferenc francia trónörökös 16 évesen elvette az ugyanannyi éves Máriát. Alig két évvel az esküvő után azonban II. Ferenc francia király meghalt, így Mária visszatért szülőföldjére.

Mária uralkodása nem igazán volt figyelemreméltó, a magánélete viszont annál inkább. Ferenc halála után egyik közeli rokonába, Lord Darnley-be szeretett bele, de néhány hónap lángolás után az áldott állapotban lévő skót királynő már igyekezett a férfitől megszabadulni. Szeretője segítségével, apró bonyodalmak árán ugyan, de ez sikerült is. Mária azonban elkövetett egy súlyos hibát. Az egész ország tudta, hogy Bothwell grófja felel Darnley haláláért, ennek ellenére Stuart Mária mégis hozzáment a gyilkoshoz. Az alattvalók számára ez felért egy beismerő vallomással.

A lordok összefogta a királynő ellen és börtönbe vetették. Stuart Máriának a fogságból egy rajongója szerelmét kihasználva sikerült megszöknie. Kalandos szabadulása után egész életét megpecsételő, végzetes döntést hozott: unokatestvérétől, Erzsébettől kért menedéket. Az angol királynő Máriát egy vidéki kastélyában szállásolta el, persze diszkrét ellenőrzés alatt.

Az angol trónra áhítozó Stuart Mária azonban egy Erzsébet ellen irányuló összeesküvésbe keveredett, amiért életével kellett fizetnie. A Fotherinhay várába átszállított skót királynőt zárt bírósági tárgyaláson halálra ítélték és 1587. február 8-án a vár egyik termében, 300 meghívott vendég jelenlétében kivégezték.

Myrten op. 25

7. Die Lotosblume

Szabó Lőrinc

Lótuszvirág

No, mi vagyunk csak aztán

az igazi furcsa pár,

a lányt elfújja a szellő,

s a fiú soha talpra nem áll.

Nyavalyás cicuska a nő és

a legény betegkutya

s úgy sejtem, egyik se szörnyen

egészséges koponya.

A lány lótuszvirágnak

álmodta néha magát,

s úgy véli a sápatag ifjú,

hogy ő a holdvilág.

Kelyhét kitárja a lótusz

a holdra, kitárja szegény,

de nem élet hull az ölébe,

csupán egy költemény.

21. Was will die einsame Trane

Hajnal Anna

Mit akar ez a magános…

Mit akar ez a magános könnycsepp?

hiszen fátyolos tőle a szemem.

A régi, síró időkből

maradt meg szememen.

Sok fénylő hugai voltak,

kik ellillantak mind

üdvömmel, bánatommal,

éjek, szelek szerint.

S illantak, ködbe vesztek

a kéklő csillagocskák,

kik az üdvöt és az átkot

szívembe mosolyogták.

Ah, régi, nagy szerelmem,

elszálló lehelet,

a régi, magános könnycsepp

is utánad mehet.

Liederkreis op. 39

Eichendorff

1. In der Fremde

Tandori Dezső

Idegenben

Rőt villámláson túl, a hazám

hozzák felhőrajok

de rég nem él pám, anyám

senki sem ismer ott.

De hamar, de hamar jön a csendes idő,

én is nyugszom, s befon

szép zúgó erdő, esteledő,

nem leli senki nyomom.

2. Intermezzo

3. Waldesgesprach

4. Die Stille

5. Mondnacht

Tandori Dezső

Holdas éj

Az ég talán a földet

csókolta csöndesen:

ölén virágözönnek

álma róla legyen.

A szél gabonatáblát

szelíden ringatott,

lenn zúgó, koronás fák,

nagy éjben csillagok.

S kifeszítette lelkem

szárnyát tág ívben ott:

szállt a tájon, a csendben,

mint ki hazalobog.

6. Schöne Fremde

7. Auf einer Burg

8. In der Fremde

9. Wehmut

10. Zwielicht

11. Im Walde

Tandori Dezső

Erdőben

Vonult a hegyen a lakodalmi menet,

hallottam, zeng a madárdal,

kürt szólt, villogtak a vértesek,

víg élet ez, ennyi vadásszal!

Mire észbe kaptam: a lárma csitult,

és fordult a táj vak éjre,

csak a hegy zúg még, vadonja, a dúlt,

s vele borzad a szívem mélye.

12. Frühlingsnacht

Rónay György

Tavaszi éj

Vadmadarak vonulása

hallatszott a kert felett.

Ez a tavasz híradása

ébred már a kikelet.

Ujjonganék, meg sírni vágyom:

mintha álom volna csak!

Szobámba a holdsugáron

régi csodák szállanak.

Hold és csillag, s szenderegve

azt susogja a mező,

csalogányok zengik egyre:

a tied, a tied ő!

Dichterliebe op. 48.

1. Im wunderschöne monat Mai

Pákozdy Ferenc

Hogy jött a május, csodaszép…

Hogy jött a május, csodaszép,

s a bimbó mind kitárva,

kinyílt az én szívemben is

a szerelem virága.

Hogy jött a május, csodaszép

s dalolt minden madárka,

megmondtam valahára

szeretlek várva – vágyva.

2. Aus meinen Tranen spriessen

Szabó Lőrinc

Könnyeimből virágok…

Könnyeimből virágok

fakadnak angyalom,

s mint fülemile kórus

zendül sóhajom.

Ha szeretsz, ez a szív tiéd lesz

minden virágaival,

és ablakod ostromolja

a fülemile-dal.

3. Die rose, die Lilie…

Komlós Aladár

Rózsába, galambba

Rózsába, galambba, napfény-, liliomba

voltam szerelmes ifjúkoromba.

Ma mást szeretek, bevonult szívembe

a szende, a zsenge, a gyenge, a lenge,

Minden gyönyörömnek ő mostan az orma:

ő rózsa, galamb, napfény, liliom ma.

4. Wenn ich in deine Augen seh’

Fazekas Anna

Ha két szemedbe nézhetek

Ha két szemedbe nézhetek

jaj, múlik, megéledek,

ha csókom ég az ajkadon,

erős vagyok, erős nagyon.

Ha keblem kebleden pihen,

az égi üdv lehet ilyen,

s ha szólsz: Szeretlek kedvesem!
Zokognom kell keservesen.

5. Ich will meine Seele

Hajnal Anna

Szűz liliomkehelybe

Szűz liliomkehelybe

lehelném lelkemet,

a liliom csendülve, lehelve

köszöntse kedvesemet:

Ez a dal borzongva remegjen,

mint a csók ajakán,

mikor felém hajolt repesve,

egy tündér éjszakán.

6. Im Rhein, im schönen Strome

Kálnoky László

A Rajnán tükröződnek

A Rajnán tükröződnek

csillogva a szép habon

nagy, szent városa Kölnnek

s a hatalmas kölni dóm.

Aranyos bőrre festett

képmás van a dóm falán

lágy sugara átderengett

életem vadonán.

Virág s angyalka csoportban

lebeg a Madonna felé,

szeme, ajka, kis arca olyan,

akár szerelmesemé.

7. Ich grolle nicht

Justus Pál

Nem szidlak én

Nem szidlak én, s ha szívem megszakad,

vesztett szerelmem, nem szór szitkokat

szám. Gyémántok közt tündökölj te bár,

szíved éjébe mégse hull sugár.

Tudom, hisz álmaimban látlak és,

láttam, szívedben nincsen semmi fény,

láttam, hogy kígyó marja szívedet,

s hitványabb nálad senki nem lehet.

8. Und wüsten ’s die Blümen

Urbán Eszter

Ha tudnák azt a virágok

Ha tudnák azt a virágok,

mily mély a seb a szívemen,

hogy gyógyítsák a fájót, könnyeznének velem.

Ha tudnák a csalogányok,

mily bús, beteg vagyok,

mind vígan zengene áldott,

enyhítő dallamot.

Ha tudna mély sebemről

az arany csillagsereg,

leszállna mind a mennyről,

s úgy vígasztalna meg.

De nem tudhatja egy se,

mi az, mi fáj nekem,

csak ő, aki megsebezte,

aki összetörte szívem.

9. Das ist ein Flöten und Geigen

10. Hör ich das Leidchen klingen

11. Ein jüngling liebt’ ein Madchen

Képes Géza

Egy ifjú ég egy leányért

Egy ifjú ég egy leányért,

a lány szíve másért dobog –

ez a másik is más után jár

s ők ketten lesznek boldogok.

A lány most hozzámegy dacból

- tovább egy percig se vár – ahhoz, ki megkéri éppen,

az ifjúnak ez de fáj.

Oly régi e kis történet,

de mindig új marad

s akivel megesik, annak

a szíve megszakad.

12. Am leuchtenden Sommermorgen

Jánosy István

Gyémánttűzű nyári reggel

Gyémánttűzű nyári reggel

a kertet járom magam.

Szólnak susogón a virágok,

s én bolyongok hangtalan.

Szólnak susogón a virágok,

részvéttel néznek felém:

„Nővérünkhöz ne légy rossz,

te sápadt, bus legény!”

13. Ich hab im Traum geweinet

Szabó Gizella

Azt álmodtam ma éjjel

Azt álmodtam ma éjjel

hogy halva találtalak.

Fölébredtem, de a könnyem

csak szüntelenül szakadt.

Azt álmodtam ma éjjel

már nem vagy a kedvesem,

s még ébren is zokogtam

soká, keservesen.

Azt álmodtam ma éjjel

hogy nem hagysz el soha –

s még ébren is viharzik

könnyeim zápora.

14. Allnachtlich im Traume seh ich dich

15. Aus alten Marchen winkt es hervor

Justus Pál

Mesék mesélnek róla

Mesék mesélnek róla

mintha kéz intene,

tündérországról szól a

csengő-bongó zene.

hol nagy virágkelyhekre

hull arany alkonyat

s egymást nézzük epedve

a virág-párok alatt.

Hol fák is szólni tudnak,

s kórusban zengenek,

kristályforrások futnak,

s muzsikát öntenek,

Soha nem hallott ének

zsong ott a fák alatt

s szédít, mint édes méreg

az édes kábulat.

E messzi honba vágyom

örülne ott szívem

a kín lehullna lágyan

nem fájna semmi sem.

Álmomban sokszor látom

e gyönyört, de a nap

a reggel kél, s az álom

szétfoszlik, mint a hab.

16. Die alten, bösen Lieder

Bródy Lás6zló

Nehéz, lidérces álmok

Nehéz, lidérces álmok

avitt, gonosz falok

temessünk most, egy nagy-nagy

koporsót hozzatok.

Belérakok egyet-mást

Mit? Nem kotyogom ki már.

Nagyobb legyen a koporsó

Heidelberg hordóinál.

S hozzátok Szent Mihálynak

lovát, de nem kicsit,

széles legyen és hosszabb

még, mint a mainzi híd.

S 12 óriás kell

mind erősebb legyen

mint a Rajnánál Szent Kristóf

a kölni dómba fenn.

Vállon vigyék a partra

tengerbe ereszteni le

ilyen nagy koporsónak

ez a méltó sírhelye.

Nehéz és nagy koporsó

s miért? megmondhatom!

Szerelmem fekszik benne

s mellette bánatom.

Oldalunk "sütiket" használ

Oldalunkon "sütiket" használunk. Ezek közül néhány elengedhetetlen, néhány pedig csak javítja a felhasználói élményt vagy statisztikai célokat szolgál.

Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a "sütik" használatát.